lørdag den 25. februar 2012

fredag den 24. februar 2012

fredag den 10. februar 2012

Blæser regeringen på Grundloven?

Af Birthe Rønn Hornbech

Artikel i Kristeligt Dagblad, 10 februar 2012

Det er en meget interessant debat, som præst og folketingsmedlem Christian Langballe fra Dansk Folkeparti rejste i Folketinget forleden. Christian Langballe spurgte kirkeministeren: "Mener ministeren, at han kan træffe afgørelser, som tilsidesætter klare udsagn i folkekirkens bekendelsesskrifter?".

Det drejer sig naturligvis om Grundlovens paragraf 4 om, at den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke. Ministeren fastslår korrekt, at bekendelsesskrifterne ikke er direkte fastlagt i Grundloven. Men derefter svarer ministeren: "Fortolkningen af bekendelsesskrifterne er et teologisk spørgsmål, som jeg vil og skal afholde mig fra at gå ind i."

Men det svar kan den ellers meget talende minister skam ikke klare sig med i den konkrete sag. Det drejer sig jo om, hvorvidt forslaget om ændring af ægteskabsloven for homoseksuelle er i strid med Grundlovens paragraf 4. ...

Læs mere her